Utmarkens Fönsterrenovering

Att renovera ett fönster innebär mycket mer än att bara måla densamma. På denna sida följer en lite mer ingående förklaring till vad som menas med just en renovering.


Bågen tas ur karmen och fraktas till verkstad. Där plockas glaset ur bågen. Beslagen (gångjärn, hörnjärn mm) tas bort. Färgen runt hela bågen skrapas bort.


Därefter slipas och hyvlas bågen. Man försöker att få lutning på över och understycket så att vatten ska rinnna ut från fönstret och inte rinna in mot karmen. Om det finns skadat virke på bågen så bytes detta ut mot nytt. Bågen oljas in med rå linolja och grundmålas med linoljefärg. Beslagen avfärgas, avrostas och grundmålas.

Beslagen skruvas på plats med nya rostfria syrafasta spårskruvar. Om bågen ser ut som på bilden ovan måste den provas in i karmen, så att den fortfarande passar, då det är stora ändringar som skett.
Därefter kittas glasen på plats igen och bågen målas 2ggr till i den önskade kulören.

Det sista som sker är en renskärning av överflödig färg på glaset, putsning och upphängning.
Här under följer ett mera ingående flöde på renoveringen av en båge.
Efter nedtagning ur karm så ska glasen tas ur, detta görs med en kittlampa som värmer upp kittet så att det som regel bara är att skrapa loss. Detta är en rätt så skonsam metod om glaset ska återanvändas.

Efter urglasning är det dags att avlägsna den gamla färgen. Även här sker det med värme. Båda sidor skrapas och även profilen på bågens insida. Det finns som regel fina profiler på äldre bågar och karmar som har försvunnit i tjocka lager med färg. Ett exempel på detta finns längre ned på denna sida.
Efter skrapningen så slipas bågen för att jämna till virket och göra den så ren som möjligt. Därefter följer inoljning med rå linolja och grundmålning.

Det svarta understycket är inte så bränd som man kan tro utan det mesta är faktiskt ett resultat av att färgen har varit skadad och inte skyddat virket mot väder och vind, virket har blivit mörkt av slitage. Oljan väter virket och gör "skadan" mörkare.

Glasen rengörs och kontrolleras efter skador och om de fortfarande passar, vilket de oftast gör, men vid trälagningar eller borttagning av hörnjärn kan formen på bågen ändra sig och då passar kanske ej glasen längre i bågen. Vid ett sådant ingrepp bör man förövrigt kolla om bågen fortfarande passar i karmen.
Kittet är ett linoljekitt och lägges på för hand med en kittkniv.

Linoljekittet gör bågen underhållsvänligt. Då det går att göra kittet mjukt med värme så är det lätt att ta bort och ersätta med nytt. Kittning sker efter grundmålning för att skydda mot att virket kan ha förmågan att suga ur oljan ur kittet som då kan torka och spricka fortare.

Mellanstrykning och slutstrykning är de följande stegen i flödet.

I bilden till höger är det fyra grå ytterbågar och fyra vita innebågar. Dessa bågar är kopplade och hör alltså ihop med varandra, här hänger m.a.o. fyra kopplade bågar. Ytterbågen har grå utsida och vit insida.Efter renskärning och putsning kvarstår endast upphängning av bågarna i sina respektive karmar.Här under kan ni se före och efter bilder

Bilder från en annan kunds fönster.
De som var här före mig använde mycket färg på ytterbågen och även på glaset som synes.Ett exempel på en fin profil som har försvunnit under många lager av färg.


Innebågar, ytterbågar och karm är renoverade och bågarna är åter placerade i sin del av karmen. Beslagen är också iordninggjorda och åter satta på plats. Se även avsnittet som handlar om beslag för mer information om denna del av arbetet.


För att sammanfatta texten på denna sida: En renovering innebär att man får en så gott som ny båge/karm efter de förutsättningar som ges. Vid en renovering är målning bara en del av arbetet. Att bara måla ett fönster är inte detsamma som att renovera det.
Built by fWorx.se
Webmaster: support@fworx.se
Copyright © Utmarkens Fönsterrenovering - All rights reserved 2021